Aktuality

Myšlenka dne

Eva Turnová křtí novou knížku a čte svoje texty na CD !!
/viz fotogalerie/


Stačí být na ostatní lidi laskavý.Nedělat ani malé zlé věci.V životě dostáváme od druhých jen věci, které k nim vysíláme. Jsme jako zrcadla. To, co vysíláme, se k nám obloukem vrací. Vztek vám vrátí jen vztek. Laskavost vám zpět pošle laskavost. Sami rozhodujeme, co chceme od života dostávat. Všechno si totiž způsobujeme sami! Radost i bolest. A štěstí je jen stav bez vnitřních výčitek a strachů, zbytečných konstruktů. Naprostá uvolněnost. Trvalé štěstí je stav neposkvrněné mysli.
(Josef Formánek)


Tak se mě všichni ptají na Horáčka. A na jeho kandidaturu. S úlevou konstatuji, že to co jsem napsal o tomto pánovi do svého Zápisníku už v březnu 2008 nehodlám ani v jediném písmenu měnit. Moc rád bych si početl v obdobných textech u jiných kandidátů a ještě raději bych si povídal o roky trvající podobné konzistenci názorů.


Umřel mi Wabi Daněk.
To je jako když jedete divokou vodu postý a víte,
že v určitým místě se prostě musíte opřít o kus skály.
A ona tam najednou není.


Revoluce z roku 1989 byla asi jedinou revolucí v
dějinách, která nepřinesla nic nového,
prostě se přizpůsobila okolnostem.
(Pavel Kolář - historik)


Doufám, že za dalších pětadvacet let už bude ve školních učebnicích hodnocena dnešní doba lakonickým: Druhá korporátně-dotačně-socialistická Česká republika, jejíž vznik umožnil plukovnicko-aktivistický převrat v roce 2013, neměla dlouhého trvání.
(Martin Rieger)


A tak nás naše zkušenosti stejně jako náš rozum jasně poučují, že lidé se pokládají za svobodné jen proto, že jsou si vědomi svého jednání, ale o příčinách, které je determinují, nevědí vůbec nic.
(Spinoza)


Kintera v Rudolfinu !!!!
Myslím, že je to 18. sonet W.Shakespeara:
"Krásu vždycky něco zmaří. Náhoda, stáří, či bezohledný čas..."
Ještě ho máte. Běžte tam. Umění Kintery / a třeba i Fr.Skály kousek opodál/ je osvěžující jak sklenice ledové vody po propité noci.


Pořád jen čtu. Čím dál víc. Od všeho něco. Trochu mě děsí ti, co tak nečiní. Živí mrtví,hororové postavy, řízené bůhví čím. Dle Vaculíka mrtvoly poháněné vzduchem.Jsou spokojené? Ano. A to je na tom snad to nejhorší.
(R.H.)


Tři hodiny jsme se s přítelem dohadovali o zásadách buddhismu.
O jeho přístupu k životu, světu a poznání. Dohodli jsme se,že zkusíme najít nějaký jednoduchý klíč.V noci mi pak přišel tenhle text:
Dva buddhističtí mniši si povídají v klášteře.
"Dvacet let medituji a dospěl jsem k závěru, že smysl všeho je ve vzduchu", říká první.
"To se mi nějak nezdá!", odvětí druhý.
"Tak asi ne!"povídá první a v klidu usne.
Tisíce učebnic ve třech větách.


V dobách, kdy dějiny chodily ještě pomalu, jejich nepočetné události byly snadno zapamatovatelné a tvořily obecně známé pozadí, před nímž se odehrávalo napínavé divadlo soukromých lidských dobrodružství. Dnes čas kráčí rychlým krokem. Historická událost, přes noc zapomenutá, září hned nazítří rosou novosti, takže není v povídkářově podání pozadím, nýbrž překvapujícím dobrodružstvím, které se odehrává na pozadí obecně známé banality lidského soukromí.
(M.Kundera - Kniha smíchu a zapomnění)


Nikdy jsem nepotkal jiného člověka,
kterým bych chtěl být.
(Charles Bukowski)


Smysl je něco, co člověk nekontroluje.
(Božena Správcová- "Uctívači kruhů")


"Nevypadá to s Vámi dobře. Zřejmě se Vám udělala duše.." říká doktor pacientovi.
(Z knihy "My" od Jevgenije Zamjatina)


The problem with the world is that
the intelligent people are full
of doubts, while the stupid people
are full of confidence.


Na konci každé pravdy je třeba dodat,
že víme i o té opačné.
(Blaise Pascal)


Demokracie je, když dva vlci a jedno jehně hlasují, co bude k večeři. Svoboda je, když dobře ozbrojené jehně odmítá hlasovat.
(Benjamin Franklin)


Měl jsem strach o tento národ, ale
teď mám strach z tohoto národa !
(Eugen Brikcius)


Na jednu věc mám někdy i dva,
nebo dokonce tři názory.
(L.Vaculík)


Světlo je základ všeho!
(arch.Josef Pleskot)


Věci už máme. Tak teď ještě ten smysl.
(R.Havel)


Vřele doporučuji České gastroenterologické společnosti pozvat časem k odbornému vyšetření pacienty, kteří 28.10.16 přijali pozvání podivných, morálně porouchaných a všeobecně toxických bytostí z Kafkova "Zámku" na divotvorný večírek. Jejich žaludky musí být totiž extrémně výjimečné.
(R.H.)


Náš svět je z jedné půlky konzumní, z druhé půlky virtuální. Velká část našich úzkostí a problémů pak plyne z marného hledání nějaké třetí poloviny naší současnosti.
(R.H.)


Situaci, ve které se my lidé nacházíme,
velmi dobře vystihuje nebohý opilec, jež stojí na vnější straně parku, buší pěstmi do plotu a křičí: "Pusťte mě ven!"
(Anthony De Mello)


Lidi, co o sobě vědí, že jsou slabí, nemají žádný jiný zbraně, než vražedný. Někdy mám pocit, že silný lidi nedokážou přežít jinak, než že se podřídí moci slabých. Silný lidi jsou citlivý a bojácný, protože toho vědí příliš a chápou věci.
(Pentti Saarikoski)


Na počátku bylo slovo. Na konci je hodně slov, tak hodně, že už se na svět nevleze nic jiného, než jen slova.
(R.H.)


Tragedie konce lidské komunikace spočívá v tom, že místo rozhovoru nutí jeden druhého myslet si to samé,co si myslí on.
(R.H.)


"To, co nyní řeknu, není projevem univerzitní povýšenosti ani sarkasmu. Třetina obyvatel této země je slabá duchem. Každý sedmý občan je debilní nebo dementní, nebo alkoholik a zhruba polovina obyvatel této země má podprůměrný intelekt."
(Miloš Zeman v Poslanecké sněmovně při projednávání zákona o referendu, 1992)


Televizor je zařízení, kterým nakukujeme do prostředí, kde se vyrábějí zvuky a obrázky. K naší potěše, vzrušení a pobavení. Přemýšlení, hledání kontextu či pochyby nejsou třeba. Od toho jsou kavárny. Po staletí na poutích stával vypravěč s ukazovátkem a tabulí s animacemi. Je to vlastně pořád totéž. Jen technika je jiná. Rychlejší a v HD,se střihem. Tím nějvětším cenzorem, který media mají. TV je zkratka. Přímo k pouťové atrakci.Jsou lidé,kteří se jí zbavují. Ti mě zajímají víc, než nové technologie nerovných obrazovek.Doteď byl život diváků plochý, nyní začíná být i ploše prohnutý.
(R.H.)


Čas je napočítaný pohyb
ve vztahu k před a po.
(Aristoteles)


Už nesdílím rozhořčení nad naším presidentem. Jsem nadšen. Tenhle národ neměl nikdy přílišnou sebeúctu a lidovou filosofií bylo posledních 80 let přizdisráčství. To, že se objevil klaun v pravém slova smylu, je minimálně nadějné.
(R.H.)


U posledního soudu se dovíme,
že jsme měli jedinou povinnost:
být šťastni.Kdejaký idiot, ale i myš
nebo komár, nás předběhl.
(Vl.Kokolia, Vy-já-dření)


Česká společnost je nízká a v moderních
dobách vždycky byla, neboť obdařena
citem vždycky včas se zbavit něčeho,
co ji převyšuje to nakonec postrádá.
(R.H.)


Všichni máme křídla,
jen někteří z nás
nevědí proč.
(Michael Hutchence)


Někteří lidé jsou jako černá díra.
Mají takovou gravitaci a takovou
vnitřní hmotnost, že z nich prostě
nemůže nic vyjít. Ani světlo.
(R.H.)


Žít sám? Je to snesitelné,
pokud svou samotu chápete
jako bytost.
(R.H.)


Jediným místem, kde najdete lásku
před sexem je slovník.
(Murphyho zákon)


V kyberprostoru letí netříděné informace stejnou rychlostí. Úplná kravina se k vám tudíž blíží stejně rychle jako zpráva, která by mohla změnit váš život.
(R.H.)


Sometimes you never know the true
value of a moment until it becomes a memory.
Some of the best things in life
are mistakes.
(Iman Bowie)


Nemůžeme mít větší ani menší moc
než tu, kterou máme sami nad sebou
(Leonardo da Vinci)


Na všechno opravdu důležité
je člověk sám.
(S.Dalí)


Člověk chráněný člověkem
před člověkem – to je láska.
(G.Corso)


Mobily marně zvoní do noci. Spolehliví partneři dneška. Těm, kdo se chtějí držet stranou, mobily pomáhají zůstat v kontaktu.
Těm, kdo chtějí zůstat v kontaktu, dovolují držet se stranou.
(R.Denemarková)


Největším a nejtragičtějším problémem
postmoderní společnosti je stále více se zhoršující schopnost odlišit důležité od nedůležitého
(C. Höschl)


Velká obtíž je v tom,že náš národ si dost
potrpí na to, aby si potrpěl.
(J.Werich)


Nemůžeš-li být dobrým příkladem,
ještě pořád můžeš být příkladem
odstrašujícím.
(A. Einstein)


Protiklad tíha-lehkost je nejtajemnější a nejmnohovýznamnější ze všech protikladů. To kdysi napsal Kundera. Tak si říkám – buď vlídnej ! Protože každý z nás se pere s něčím těžkým. Bez ohledu na to, v jaké fázi životní lehkosti se právě nachází.
(R. H.)


Jak řekl režisér Zelenka:Cimrman byl od podstaty protest.
Dnes ho citují u grilů ta největší hovada. Za fotku s Jarkem by dali cokoliv. I ten nejnechutnější developer si v autě pouští Cobaina. Je to něco mezi morální plastickou operací a karmickou omluvenkou.
(R.H.)


Lidi jsou strašně nudní, když jsou pohromadě.
Jen o samotě můžete rozvinout vlastnosti, které jsou na vás skutečně zajímavé
(A.Warhol)


Češi jsou prostě národ, který pochází z chalup. Všichni jsme ve třetí generaci sedláci, mlynáři nebo ještě míň. A hlavní stránka našeho plebejství je ta lokajská.
(Mikuláš Bek, rektor Masarykovy university Brno)


Skutečné myšlení netouží přesvědčovat, ale inspirovat. Přesvědčení je myšlení, které znehybnělo
(M.Kundera)


Herec není hráč, protože krev hráčů je pravá a slzy opravdu slaný
(K.Peteraj)


Naším nevětším a smrtelným problémem jsou malé horizonty.
(Jaroslav Rudiš)


Všechno nakonec dobře dopadne.
Pokud něco dobře nedopadlo,
znamená to, že ještě nebyl konec.
(John Lennon)

Zajímavost

Něco o mé práci:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1100492707-na-stope/417236100132019/

Něco o mé práci:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10993853591-legendy-kriminalistiky/Udělil jsem svoji soukromou Magnesii Literu. Ladislav Šerý je naprostý mimoběžník. Jeho román NIKDY NEBYLO LÍP je malý literární zázrak. Generační výpověď, za kterou by se nemusel stydět Hakl, Kundera, ani Bukowski.
Divoká labuť a jiné příběhy. Nová kniha Michaela Cunninghama.Pohádky, které všichni známe, přetvořil tenhle geniální vypravěč. Jsou temné a často až zvrácené. Až se najednou stávají dokonalým a pravdivým obrazem našeho děsivě krásného života.


Jezero od B.Bellové je skvělá kniha. Připomíná mi trochu svět Kosinskiho Nabarveného ptáčete, či první romány P.Hůlové. Brilantní, tísnivé, inspirativní. Pro mě kniha roku !


Čtu ještě Chválu pomalosti od Carla Honoré, Poslední cestu Ralpha Dutliho, Mozaiku zamyšlení z polyfonické zahrady EDO a Jednu větu A.Kareninové. Po dlouhé době jsem viděl i dva dobré filmy - Takovej barevnej vocas letící komety o F.Topolovi a geniální " malířský " filmový opus Petera Greenawaye Kuchař, zloděj, jeho žena a její milenec. Všechny ty věci mi pomáhají odletět na chvíli ze smutného českého údolí v téhle děsivě postpravdivé době.A po dlouhé době listuju Českým snářem.Vaculík. Co dodat.


Výborný je rozhovor s Dr. Radkinem Honzákem v časopise Týden. O tom, jak jsme hříchy proměnili v nemoci, o tom, že jsme nedorostli ke svobodě a neumíme ji ocenit, i o tom, že lidé delegují zodpovědnost za svůj život na faraony, kteří jim večer nasypou misku fazolí..


Něco o mé práci!!!!!!
https://www.stream.cz/temna-zona/10005454-u-pitvy-si-poustim-hudbu


9. května 2014 se Nizozemský národní orchestr chystal hrát skladbu G.Mahlera. V sále byla přítomna královna Beatrix, která pilně navštěvuje koncerty. Toho využil šéf orchestru, muslim , který začal vychvalovat
" přednosti " islámu. Hudebníci se beze slov zvedli a s nástroji opustili jeviště. Před
očima panovnice předvedli, že už mají dost pýchy a muslimské arogance. Byla to opravdu mimořádná událost, to video by mělo obletět svět. Husí kůže - není co dodat
http://safeshare.tv/w/cqjiYhtiXs


Tak tuhle píseň jsem si odvezl z Pacova. Vy, kteří ještě věříte na lásku, si to užijte. My, kteří už moc nevěříme, tak my to máme skoro za hymnu. Zkrátka - projekt bez naděje.
https://www.youtube.com/watch?v=bR_7RwqmQP8


Můj životní souputník Jiří Bílý ( www.jiribily.cz) dokončil novou desku plnou jím zhuděbněných básní pana Antonína Sovy. Křest proběhl v Pacově dne 26.6.14. Tamtéž bude Jiří s Michalem hrát na Pacovském poledníku dne 23.8.14. A bude tam i Mńága a Ivan Hlas a Peter Lipa a spousta dalších (včetně mě za moderátorským mikrofonem:-)


Kolonizují prostor společnosti. Privatizují náš osobní prostor ( u slabších i jejich duši).Český rok po konci světa (Orientace LN ze soboty 4.1.14 - Josef Chuchma), nebo Odepřít poslušnost - Násilí podle Slavoje Žižka ( A2-26/2014 str. 27). Děsivé a zřejmě mlčky pomíjené zprávy o našem převedení do klecí. Pobuřující - jak pro koho.


"Uhnali jsme si touhu po pevné ruce". Cyril Höschl ve velkém rozhovoru poukazuje na věci, ze kterých se tají dech. O kořenech naší "blbé nálady". O závisti. O tom, že naši první signální ničí parvenuové. A taky třeba o tom, že dávat na odiv něco, co jsem nabyl, je naprosto infantilní, přízemní a ubohé. Lidové noviny, Rozhovor, 5.října 13, str. 11.


Máme jen pár autorů, kteří patří bez debaty do světového literárního kontextu ( Kundera, Hrabal, Hašek...).Nepochybně světovým autorem byl i muž, jehož jméno tady bohužel není příliš známé. Jeho nadčasové texty však nesou všechny znaky nejvyšší literatury a ryzí geniality. JIŘÍ DRAŠNAR ZEMŘEL V KALIFORNII 17.3.2013..


Zákon 198 /1993, paragraf 3, hovoří jasně. V případě komunistické strany se jedná ( dle zákona) o zločineckou oranizaci. Komunistické hnutí je tedy podle platné legislativy nezákonné. V době , kdy se stávají našimi "představiteli" lidé kteří byli předsedy OV KSČ ( hejmtan), či nechali střílet do lidi na hranicích ( náměstek hejtmana) je třeba říci, že ti, kteří s nimi spolupracují jsou rovněž zločinci. Právně to asi obhájí, ale morálně ( pro ně nejspíš slovo v hebrejštině) je mi z nich úzko.


Tenhle klip mě k nostalgii vskutku nedohnal. Pouze jsem si všiml, že tam hraju na Gibsona, jehož cena není a nebyla malá.Někde se mi, na mých životních kruhových objezdech, " ztratil ". Tak jen doufám, že Dotyčná na něj buď dodnes hraje, nebo ho alespoň prodala řekněme za přijatelnou cenu.
http://www.youtube.com/watch?v=OX4U7i8YHhQ


Ano, jsme slepí, neboť jsme se nechali oslepit. A je to naše vina, naše pohodlnost, naše rezignovanost. Stali se z nás slepci, kteří sledují televizní zprávy a namlouvají si, že něco vidí, čtou noviny a věří, že se něco dočetli, zběsile pátrají na internetu a doufají, že se proklikají z bludného kruhu. Nechali jsme se oslepit těmi, kteří zatraceně dobře vědí, že slepci se lépe vodí. A vůbec nejlépe se vodí ti, kteří o své slepotě nemají ani páru, jsouce naopak přesvědčeni o své bystrozrakosti, pronikavosti vhledu a důvěrné znalosti věcí za zrcadlem.. Hledí třeba na politikův předvolební plakát a nevidí, že síťovka v jeho ruce je ve skutečnosti beznadějně vybrakovaná. Vidí jenom to, co chtějí vidět a jejich realita se tak stává vrcholnou ideologií, fantasmatem, z něhož byla vytěsněna empatie coby nezbytná součást ochrany druhu. Proto ji, kdykoliv se sobectví utrhlo ze řetězu, bylo třeba obelstít například tím, že se protivník odlidštil nějakým bizarním pojmenováním, aby už nestál člověk proti člověku, Francouz proti Němci či Italovi, ale žabožrout proti bošovi, případně makarónovi…, což přispělo k oné zvláštní slepotě, bránící proti sobě vidět člověka, ale nepřekážející schopnosti zamířit na jeho srdce...
Více v mrazivém textu L. Brožka

http://www.blisty.cz/art/65841.html


To mě bavilo a živilo !!!
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1093836883-na-plovarne/


Ve Francii, kterou už pár let miluji, rostou úžasné holky
http://www.youtube.com/watch?v=sp3G50jBRuU


Obsazení Wall Street mě zaujalo, ale z tohohle protestu jsem měl husí kůži !
Výňatek z opery G. Verdiho Nabucco - sbor zotročených Židů odvlečených po prohrané válce do Babylonu asi 590 před našim letopočtem. Opera se hrála v Římě letos při příležitosti 150. výročí moderní Itálie za přítomnosti
Berlusconiho a starosty Říma, který v rámci projevu před zahájením opery kritizoval škrty rozpočtu na kulturu. Už před začátkem opery byl dlouhý potlesk. Italové milují Verdiho a jeho opery a většinou znají opery nazpaměť a slavné árie zpívají často spolu. Opera roběhla normálně až k uvedenému sboru jehož první slova v překladu jsou : " Oh má země, tak krásná a ztracená.. " V hledišti bylo zvláštní napětí, které cítil dirigent i účinkující. Když skončil sbor otroků, byl obrovský aplaus. Dirigent slyšel výkřiky: " Opakovat !" A rozruch neustával. V Itálii není zvykem opakovat části v průběhu opery, ale nakonec, když se rozruch utišil, obrátil se dirigent na
Berlusconiho a řekl: " Jsem Ital. Cestuji po celém světě a teď se stydím za to,co se děje v mé zemi a proto ( směrem k obecenstvu ) přijímám Vaši prosbu o opakování ! Nejen pro vlastenecký obsah, ale při dirigování slov " Oh má krásná ztracená země " myslím na to, že když budeme takto pokračovat, zničíme kulturu, která tvoří historický základ Itálie. V tom případě bude naše země opravdu ztracena ."
Potom řekl: " Já, Motti jsem mlčel po léta. Nyní bych chtěl dát této písni skutečný význam. Jsme doma v Římě, v divadle se skvělým sborem a nádherným doprovodným orchestrem. Navrhuji Vám, abyste se připojili, a budeme zpívat všichni spolu. " Potom zahájil opakování písně sboru, obrátil se k publiku a dirigoval jejich zpěv. Lidé byli vidět jen tmavě, protože osvětlené bylo jen jeviště, ale jak publikum, tak všichni na jevišti, zpívali ve stoje. Když sbor skončil, bylo vidět, jak si ženy zpívající ve sboru utíraly slzy.

http://www.youtube.com/embed/G_gmtO6JnRs


www.tichyfotograf.cz
www.kresadlo.cz
Dvě stránky, které mě neustále baví a naplňují optimismem !!!


Čestnost jako deviace, aneb jak systémová korupce vytlačuje slušné lidi na okraj. Ti inteligentní,a nedej bože ještě morálně dobře nastavení, prostě vypadávají ze hry, což je známá teze o degeneraci elit, kteréžto jsme nyní svědky (kvalitní rozhovor se sociologem P.Fričem najdete na stránkách Literárních novin,ročník XXI,č.36)


"Proč jsou dnešní dívky nesnesitelné?".
Tak se jmenuje půvabný a provokativní text Jana Sterna v Britských listech. Doporučuji. Apropo právě mu vychází nová knížka " Psychoanalýza všednosti ". Jak ho tak znám, máme se na co těšit !
http://www.blisty.cz/art/52196.html


"Láska k moudrosti" jako psychosa? Aneb bylo Platonovo proslulé podobenství o jeskyni poruchou filosofovy duševní rovnováhy? Martin Škabraha napsal velmi zajímavou a těžkou stať na tohle téma. (Čtrnáctideník A2, č.17, str. 18)


Sprcha s hodně studenou a hodně čistou vodou. Kdo má trpělivost, může zažít jeden z nejsilnějších thrillerů současnosti.Spousta věcí začně dávat smysl.Ale je to děsivé...

Koukolík o deprivantech
Moje tipy

Výborné čtení o současné ruské literatuře a to nejen o Sorokinovi. Taky o Michailu Jelizarovovi, Iljovi Kukulinovi a Anně Barkovové. A k tomu všemu hodně dobře napsaná recenze na nového Kahudu. Vše je k nalezení a pochutnání si ve čtrnáctideníku A2 č.16. z 30.7.14.


Dobře napsané, břitké a přesné. Větší horor než Paranormal aktivity. Pavel Šafr definoval náš porevoluční vývoj ve dvanácti obrazech. Všichni, jak jsme tady, by to měli mít neustále na nočním stolku ( Reflex 9 ze dne 27.2.13, str. 10-13)


Slávek Janoušek mi poslal svoji knihu. Jeho prvotinu, která je zároveň druhým dílem trilogie s názvem My tři a já. Folkaři umí i dobře psát.První díl napsal Vl.Redl. Slávek, dle mého, nezůstal pozadu.Už přibyla i poslední část Od Samsona. Vřele doporučuji ( viz Fotogalerie)


A2 ze dne 19.6.2013 stojí za to ! Už kvůli plnokrevnému rozhovoru s Pavlem Kosatíkem s názvem "Co je to být Čechem ?" Hořké čtení o národních mýtech a o našich potížích s hodnocením národních hrdinů a zrádců. O ryze " českém " tupém zjednodušování. Nu a pak životadárné textíky Milana Kozelky - Raňajky v Bazmekistáne. Jednoduše kouzelné.


Ondřej Nezbeda to konečně napsal. Hašek není "Hrušínský", je to mnohovrstevný existenciální autor. A Švejk byl pro mě vždy spíše postava do mystického hororu, až na husí kůži. Strašlivý ponor, když si odmyslíme knedlíkové české pojetí. Více na str. Respektu č.17 v textu - Záhadný Hašek.


Kulturní čtrnáctideník A2 (13.3.2013) je věnován "Lásce". Našel jsem tam dva skvělé texty. Jeden napsal Zygmunt Bauman ( O tekuté lásce...), druhým je rozhovor s vycházející hvězdou světové sociologie Evou Illouz.Vypadá to tak, že nejen ekonomika má na kahánku..


Eva Turnová!! Pokud nevíte - basačka od Plastiků. Taky někdejší Sabrina Black Emila Hakla. Taky výborně a vtipně píšící ženská. Právě jí vyšla knížka Turnový háj ( objednávky na eturnova@volny.cz)


O "postkritické době" , o kontejnerizaci světa, o slepé ulici, kterou se společnost řítí..brilantní text V.Bělohradského ( Salon,14.2.2013)


Během svátků jsem měl tři zásadní setkání:
1. Převratný výstřel kinematografie - film "Holy Motors" Leose Caraxe. Jeho podivný hrdina Oscar na otázku - proč to všechno vlastně dělá, odpoví kouzelně : pouze pro krásu toho samotného gesta. Filmová magie desetiletí !
2.Knížka "Myšlení rychlé a pomalé" z pera Daniela Kahnemana, která nás ohromí uvědoměním si vlastního omezení.
3.Dva dny s Vlastou Redlem, které mě naopak obdařily pocitem jakéhosi lidského neomezení.


"..z valné části se zabýváme blbostmi..." Hektická ospalost - to je nesmírně moudrý text, který mě na konci roku asi nejvíc oslovil.Díky, pane Chuchmo !( Kavárna, Víkend dnes 22.-26. prosince 2012)


"Mazlíme se s náhražkami". Rozhovor s Marií Langerovou. Mimo jiné o její nové knize " Hnízda snění". Taky o tom, že manipulace označujeme rádi jako "interpretace" ( A2-kulturní čtrnáctideník 24, ze dne 21.11.12)


Přibyl nový text v Zápisníku - "O Vesmírech ( bez rozdílu velikosti)".


O tom, jak J.Joyce svým Odysseem otevřel další území. O velké planoucí hranici literatury, kterou tahle geniální kniha ve skutečnosti asi je. Velmi pěkný je rozhovor s anglistou M.Pokorným o Odysseovi, vědě a psech s názvem " Literatura neodhaluje, ani nemyslí " (čtrnáctideník A2 č.19/12, str.24-25)


"Jsme záludný, nekorektní a k odpovědnosti neochotný lidský materiál. Ano, to, co žijeme je pokračováním normalizace,protože jsme nedokázali přestat" - to říká ve velmi břitkém a hodně obnažujícím rozhovoru Pavel Kosatík. Stojí to za přečtení i za trochu sebestudu. (Čekání na nového Havla,Salon 20.září 2012)


Evoluce člověka skončila - tvrdí v dechberoucím rozhovoru britský biolog Steve Jones. Stojí to za to ! Respekt 22, str. 47-51.


"Pád Jeruzaléma, aneb Kdy je společnost nemocná ?" Další nebroušený diamant z pera mého oblíbeného věčného provokatéra a psavce Jana Sterna. Tentokrát k nalezení v kulturním čtrnáctideníku A2-10/2012. Taky jsem si koupil jeho novou knížku - Černé libido ( opět skvělé čtení).


Evropa bude jednou islámská - pozoruhodný a poněkud děsivý rozhovor s biologem, filosofem a spisovatelem Stanislavem Komárkem je k přečetní v Salonu ( příloha Práva) ze dne 10.5.2012


Neodkládejte život na jindy- pozoruhodné povídání s P.Fialou ( Mňága a Žďorp). O muzice, životě a o českých rádiích. Dobré to je !(Reflex z 10. května, str. 59-62)


Přibyl nový text v Zápisníku:
O disentu krásy a pastech času ( úvahy o umění nevejít)
(4.3.2012)


NÁVŠTĚVNÍ KNIHA BUDE DOČASNĚ OTEVŘENA !!
( Jedná se o pokus otevřít diskusi k mým textům. Osobuji si právo na některé osobní invektivy vůbec nereagovat, případně je smazat. Moje odpověď tudíž nebude automatická. Pokud tato akce nesplní účel, bude kniha opět uzavřena).
Díky. R.H.


Teď zrovna moc nepíšu. Což ale neznamená, že taky nečtu. Čtu ! Tak například :
http://trcalek.bigbloger.lidovky.cz/c/235912/Vanoce-jsou-jako-perverzni-sex.html
nebo
www.lucifer.bloguje.cz
Jsem spokojen !!! Svět bloggerů je už dost velký na to, abychom pochybovali o jeho smyslu.


Novou knihu Josefa Formánka "Umřel jsem v sobotu" jsem přečetl za noc. Delší dobu si myslím, že jde o jednoho z nejzajímavějších českých spisovatelů.Opět mě nezklamal! A má úžasné webovky:
www.josefformanek.comSvět bohatne a chudých přibývá. Tak se jmenuje skvělý rozhovor s filosofem Thomasem Poggem. Třeba i o tom,že z chudých zemí odtéká ročně desetinásobek toho, co jim pak pateticky dáváme jako rozvojovou pomoc.(Respekt č.3, str.46-50)


..s večerem se světlo na konci ulic ještě jednou protočilo. Světlo bylo dotěrné. Varovalo okolí, že nastane noc. Domy se zmenšovaly, byly menší než lidé, kteří procházeli kolem. Mosty byly menší než tramvaje, které přes ně jezdily. A stromy byly menší než obličeje, které pod nimi osaměle procházely.
Všude se rozlézala touha po domově a ukvapený spěch. Osiřelé obličeje na ulici ztrácely obrysy. A viděla jsem v nich viset kus mračna, jak se k mně přibližovaly. A když stály těsně přede mnou, smrskávaly se každým krokem. Jen dlažební kameny zůstávaly velké. A po dalších a dalších krocích visela místo mračna v tváři dvě bílá vypouklá bělma. Při dalším a dalším kroku, těsně předtím, než mě obličeje minuly, se bělma slila v jedno.
Držela jsem se konců silnic, kde se drželo světlo. Oblaka, chuchvalce zmačkaných šatů. Otálela jsem s návratem… ale v nehybném světle záleželo na chůzi, musela jsem jít rychleji. Postranní ulice na noc nečekaly. Balily si kufry.
(úryvek z knihy Herty Müllerové Srdce bestie)


Čtvrt století jsem žil v komunismu. Dlouho mi chyběl trefný název doby, ve které se nacházím teď. Už ho asi mám:
http://www.blisty.cz/art/60743.html


Povídání s Erwinem Hellerem o zrychlování světa, o umění odpočinku, o tom jak sami sebe vykořisťujeme a že nicnedělání je zatraceně těžká práce,najdete v Respektu č. 26/27 na str.48-53.


Doporučuji k přečtení čtrnáctideník A2 č.10. Najdete v něm tentokrát vynikající text z pera Jana Sterna s názvem Pocit stísněnosti v posteli. Nevídané souvislosti předkládá tento mistr psychoanalýzy i slova.


Tíha mateřštiny. Tak se jmenuje text Jana Sterna na stránkách týdeníku A2, č.26.Taky mu vyšla nová knížka ( Mystika západu). Už ji mám a čtu. Je moc dobrá.


Respekt č.41 se vydařil! Rozhovor s filozofem Konradem Liessmannem, potažmo povídání s "fotografem mrtvých" Joelem-Peterem Witkinem o odvaze, smrti a hledání krásy, a taky text o Vargasu Llosovi, čerstvém nositeli Nobelovy ceny za literaturu.


" Reklamní agenti to nezachrání". Tak se jmenuje rozhovor A.Plavcové s prof. Kamilem Wichterlem. O jeho geniálním otci, o tom, že když Edison vynalezl žárovku byla tato už 25 let patentovaná, o tom, že matematika je ve skutečnosti nesmyslná, a o mnohém dalším. Vyjimečný chlap. Viz příloha LN č. 47, str.6-13.


Říkal mi kdysi jeden věhlasný místní muzikant : " Stejně jednou skončíš u Gabriela ! ". Stalo se. A já ho poslouchám když je mi dobře, i když třeba není.

P.Gabriel

Tyto stránky si zatím zobrazilo 1948090 návštěvníků.

Přihlášení

valid xhtml 1.0 strict - css - php
Matyáš Havel, 2008

Návštěvní kniha

Vyhrazuji si právo odstraňovat příspěvky naplňující skutkovou podstatu trestného činu hanobení rasy, národa a přesvědčení, či příspěvky obsahující vulgární výrazy a urážky.

Stejně tak budou odstraněny texty, které se nemístně dotýkají soukromí, či osobního života autora webu.

Jméno: jusefka
Předmět: tentokrát ne

Tentokrát jsem se podsouvání nedopustila, doktore. Řekla jsem, že vám popisuju čistě osobní pocity, které při čtení mám. Jo, že jsem vás blbě citovala, to jo, za to mě zastřelte. Ale jelikož medu tu lidé vyplácali hodně, přišlo mi zbytečné kydat další. A tak jsem si vybrala něco, co vnímám jako vcelku pozoruhodnou disharmonii. Můj příspěvek není vaše kritika, ale můj pocit. Proto se na mě nemůžete zlobit, i kdybyste chtěl. No, jsem ráda, že se něco dělo :-) Už vám sem radši nepolezu. Počkám si na knížku... Mějte se fajn.

03.08.2008, 18:47
Jméno: Radovan HavelRadovan Havel

Nezlobím se ! Zamyslel jsem se nad tím "odcizením se" autora čtenáři, o kterém jste psala. Myslím, že existují autoři, kteří fakt, že se čtenáři dostatečně nepřiblížili, mohou považovat za osobní selhání, či dokonce za profesionální nezdar. Ani v jedné z těch situací naštěstí nejsem. Dokonce si myslím, že to může být důležitý moment, protože se čtenář konečně přestane konfrontovat s autorem a vystaví sám sebe jenom a pouze textu. To je, dle mého názoru, okamžik, kdy začíná existovat skutečná literatura.
Taky se mějte.
R.H.

03.08.2008, 21:21
Jméno: Jusefka
Předmět: účel návštěvní knihy..?

Za předělání vašeho textu se omlouvám.
-Mají na křehké uzdě své vnitřní nafoukané a zupácké generály, kteří se vykřičí jen tu a tam. - Kromě toho, že jsou vaše texty velmi dobré, podvědomě i zcela otevřeně se v nich často dělíte na JÁ a ONI. Mně jako čtenářce po chvíli dojde, že ti, co čtou vaši knihu, pro vás vlastně spadají do kategorie ONI. Tím, že chybí pocitově zájmeno MY, se mně jako autor odcizíte. Jde čistě o můj osobní pocit. Máte pravdu, že ve svém - soukromém - zápisníku si můžete psát, co chcete a názor čtenáře vám může být u prdele. To beru. V tom případě ale nechápu smysl návštěvní knihy. Pokud není jejím účelem zjistit, jak na lidi vaše psaní působí, pak je jejím účelem pochlebování. Při vaší inteligenci věřím v to první.

03.08.2008, 11:24
Jméno: Radovan HavelRadovan Havel

To, jak na návštěvníka moje texty působí, mě skutečně často zajímá. Pokud mi ovšem nepodsouvá něco, co jsem nenapsal, případně myšlenky, které jsou jeho a nikoliv moje. Toho jste se opět dopustila – „ Mně jako čtenářce po chvíli dojde, že ti, co čtou vaši knihu, pro vás vlastně spadají do kategorie ONI “ - Čtenáře tímto způsobem nekategorizuji, prostě protože je neznám. Pocitové zájmeno MY je pro mě při psaní sporné. Neumím si pod tím nic představit. Proto píšu jako JÁ a tudíž subjektivně. A s tím oddělováním se od NICH taky moc nesouhlasím. Viz třeba -

„Mrtvoly poháněné vzduchem, napsal kdysi Vaculík.
A co když jsem jí taky, protože sám se sebou komunikuju
na frekvenci, která zůstala coby plastová tyčinka,
viset na displeji , naladěná kdysi z minula.“
(Paralelní světy)

03.08.2008, 11:46
Jméno: Jusefka
Předmět: když sejdeme dolů...

Zaujal mě odstavec o tom, jak jste sešel dolů do města. A jak jste tam potkal klubko lidí, a z toho klubka všichni bez rozdílu čekají, až kolem pojede život (mimochodem, literárně velmi efektní obrat). A jak celé to klubko podvádí a lže... Závidím vám váš pocit sebejistoty a vyčleněnosti. Když se do klubka dostanu já, vidím, že každý se o něco snaží, jen na jiné úrovni. Každý trpí a snaží se nějak si pomoct. Nebo pomoct někomu jinýmu. Třeba ta tlustá paní chodí o sobotách pomáhat do gerontologickýho centra, říkám si. Tím vás nechci o ničem přesvědčit ani naštvat. Nepřemýšlím o tom, kdo z nás má pravdu, ale kdo z nás je na tom líp... No, jdu to domyslet.

02.08.2008, 22:41
Jméno: Radovan HavelRadovan Havel

„ Odpoledne se dostanu dolů do Prahy. A nejenom tam, ale i do obrovského klubka lidí, které na mě volá : postáváme na chodníku a netrpělivě vyhlížíme až kolem pojede život.“ Už je prý blízko, viděli ho za zatáčkou.. “, křičí někteří.“.. tolik doslovná citace z Mého textu. To, že píšete, že v tom klubku VŠICHNI BEZ ROZDÍLU čekají… už v mém textu není. Ten je už Váš. A z něho se bohužel odvíjí celá Vaše další úvaha. Když onehdy E.Hakl napsal, že na Andělu potkává davy lidí se zahojenými průstřely místo očí, pravděpodobně byste do závorky připsala, že tedy bez vyjímky, a to i děti v kočárcích. Myslete si o mých textech co chcete. Ale nepředělávejte je, prosím !!!! To budu dělat, s dovolením, sám. Popisuju svoje pocity a věřte, že mi jde víc právě o popis pocitu, než o efekt. Dělám to totiž ve svém soukromém zápisníku. Asi jiná situace by byla, kdybych psal někam jinam, veden snahou především to dobře prodat.
R.H.

03.08.2008, 09:30
Jméno: Brtnik
Předmět: byl jsem tady

ahoj příteli :-) zas tady někdo nenazývá věci správnými jmény :-) díky tomu vzniká mezi lidmi spousta nedorozumění :-) nešel bych blbnout ani do vody, protože vím, že z medicínského hlediska blbnutí znamená něco jiného. já bych si šel prostě hrát do vody. nebo si můžem jít hrát na pískoviště do krčmy :-) a jen tak tam čumět! :-)
PS: už aby bylo Kopidlno
PS2: hraju si tady aj s češtinou :-)
PS3: vím dobře, které věci pan doktor bere vážně :-)

01.08.2008, 12:55
Jméno: Radovan HavelRadovan Havel

Ahoj, příteli.
Vážné věci probereme osobně.
Takže teď jenom tolik, že jsem rád , že ses tu ukázal. Moc mě zaujala představa našeho společného "hraní si" na pískovišti v nějaké krčmě.
Báječná kombinace !!!
R.H.

01.08.2008, 18:24
Jméno: Inger Keränen
Předmět: Ano

Me se moc libi jak pisete a ctu Vase clanky i nekolikrat. Moc Vas pozdravuji ze severniho Finska.

31.07.2008, 23:39
Jméno: Radovan HavelRadovan Havel

Ty články skutečně nejsou, ve vší skromnosti, určeny k jednomu přečtení.
Zdravím tam nahoru.
R.H.

01.08.2008, 18:21
Jméno: Luc.
Předmět: Blbnutí

Dobrý den, slovo blbnutí má, alespoň pro mě, spoustu významů. Co takhle blbnutí s dětmi? Blbnutí ve vodě? Neberte všechno tak vážně :)

31.07.2008, 10:57
Jméno: Radovan HavelRadovan Havel

Dobrý den.
Tak jo.Tak já už to nebudu dělat...
R.H.

01.08.2008, 18:19
Jméno: Rafael X.D.
Předmět: filmy

Píšete skvěle a to bez debat.
Co jste si přinesl na těch kotoučích domů? Jestli to teda není tajemství????

30.07.2008, 22:33
Jméno: Radovan HavelRadovan Havel

Triera. To hlavně. Manderlay, coby pokračování Dogville, bere dech. Pak taky Skafandr a motýl a Tarkovskij- Stalker. A mnoho dalších.
R.H.

01.08.2008, 18:19
Jméno: Sára
Předmět: ????

Dobrý večer.Za tu galerii jsem vděčná.Přibližuje vás, ale neodpustím si čistě ženskou otázku, kdože je ta dáma s vaším psem na Konpišti??Snad mě pochopíte,jsem prostě zvědavá:-)
Zdravím
S.

30.07.2008, 21:32
Jméno: Radovan HavelRadovan Havel

Dobrý den. Nevymyslel jsem jediný důvod, proč by Vám ta informace měla být užitečná.
R.H.

01.08.2008, 18:17
Jméno: Inger Keränen
Předmět: Vitani

O tom Vitani je zase tak hezky napsano. Klobouk dolu, kdyz vim co vsechno stihate a jeste k tomu jskte velmi dobry spisovatel.

29.07.2008, 20:02
Jméno: Radovan HavelRadovan Havel

Tak "velmi dobrý spisovatel", je termín, se kterým bych docela šetřil. Domnívám se, že mému psaní dělá dobře, že si to fakt nemyslím.
R.H.

29.07.2008, 21:23
Jméno: Marek
Předmět: O vítání

Dobrý den.Teď jsem to dočetl ( potřetí)!!!.Nemám co dodat.Jenom čumím
Jiří

28.07.2008, 19:38
Jméno: Radovan HavelRadovan Havel

Dobrý večer.Taky občas " jenom čumím", když se dívám kolem sebe.
R.H.

29.07.2008, 21:20
Jméno: Martina
Předmět: krása

"Napadá mě, že jako v knihách odborníků na evoluční biologii, kde hrají velkou roli nečekané mutace a skákající geny, tak i v nás občas dozraje nečekané rozhodnutí, které může změnit další běh všech věcí. Často v náš prospěch, často nikoliv, abychom i tohle znaménko mínus po mnoha letech třeba přeškrtli svislou čárkou"..
Pane doktore, to je čistá literární krása!!!
Děkuji Vám.
Martina

26.07.2008, 19:18
Jméno: Radovan HavelRadovan Havel

Nevím. Prostě jsem to párkrát udělal. A pak to jenom napsal.
Mějte se dobře. R.H.

29.07.2008, 21:19
Jméno: Inger Keränen
Předmět: Finsko

Ale neee, Norsko je na tom na severu nejlepe- tam maji vysokou zivotni uroven, Finsko je z cele Skandinavie nejchudsi.
Mame ale skoro nejvyssi ceny v Evrope, nejvyssi dane- ale system socialniho zabezpeceni je jen prumerny, asi tak na urovni Italie- ovsem dane a ceny 3 vyssi nez v Italii.
Zde je take nejvyssi nezamnestnanost ze Skandinavskych statu.
Neni to tak ruzove. A ceny neustale stoupaji, jak najem, potraviny, benzin o alkoholu a cigaretach ani nemluve.
Na benzinu, alkoholu a cigaretach je 80%dan, z platu okolo 50%, a dokonce i nezamnestnani z davek a duchodci i z nejnizsiho duchodu plati dane. Na potravinach je 17%dan. Same dane vzdy a vsude. Tak Vas zdravim....

26.07.2008, 15:45
Jméno: Radovan HavelRadovan Havel

Hmmm. Svět patří ve skutečnosti malé hrstce lidí.A my se musíme čím dál víc snažit, aby jim nebylo hůř.
R.H.

29.07.2008, 21:18
Jméno: Inger Keränen
Předmět: Finsko

Takhle funguje pece oduchodce ve Finsku:

Nas duchodce ten si zije- nema ani na leky,
az nakonec doma shnije, kdyz odejde na veky.
A Finsky stat neprispeje ani na ten pohreb,
zaplati vask soudni pitvu dle zakonu potreb.
-----------------------------------
Tak to chodi v skandinavskem statu..

25.07.2008, 19:17
Jméno: Radovan HavelRadovan Havel

Já vždycky myslel, že země na severu mají dobrou sociální politiku.
Zdravím veršující koronerku do země polární noci.
R.H.

26.07.2008, 12:20
Jméno: Inger Keränen
Předmět: ano

Knihu Dva proti risi nemam, ale mam knihu Atentat na Heydrichha od Andrejse, potom Heydrichuv zivotopis od Deschnera, a jednu knihu o atentatu od Cvancary. Ted shanim od Cvancary to Nekomu zivot, nekomu smrt II a IIIdil pres net, ale nemohu to sehnat, maji vse vyprodane. Ja shanim casto ceske knihy hlavne o historii pres internet a mam jich uz dost. Ceska historie o 2.svet. valce mi zajima nadala a dost jsem o tom cetla. V Praze jsem navstivila mimo Resslovy ulice i byv. Petschkuv palac- ted je tam nejake ministerstvo ale byla jsem se podivat v tech sklepich jeste nez jsem odjela do Finska pred 18 lety. Bylo mi moc lito tech lidi, kteri tam byli brutalne umuceni gestapem.
Jednalo se o nejlepsi Cechy, kterych se chteli naciste zbavit. Zemrelo tam hodne lekaru, dustojniku, ceskych filosofu, vedcu. Ty zrudnosti uz se nesmeji nikdy opakovat, proto je dulezitenat historii. Tak se mejste pekne.

24.07.2008, 17:43
Jméno: Radovan HavelRadovan Havel

Taky doufám, že se zrůdnost v tehdější extrémní podobě nezopakuje.Na druhé straně si myslím, že je neustále uschována ve způsobu myšlení mnoha primitivů, závistivců a deprivantů, ve vztahu k inteligentnějším spoluobčanům
Ať se daří.
R.H.

26.07.2008, 12:19
Jméno: Inger Keränen
Předmět: Rozhodnuti

Zase jste tak hezky napsal o tom Rozhodnuti.
Take jsem se byla podivat v chramu Cyrila a Metodeje, kde zemreli statecni parasutiste kteri provedli atebtat na Heydricha. Zde ve Finsku lide o tomto cinu ani nevedi, a vubec maji velmi maly prehled o iine historii nez sve.
Divim se ze vse tak stihate, ja kdyz jsem v praci tak nestiham nic jineho. Obdivuji Vas. Zdravim. Inger

23.07.2008, 16:00
Jméno: Radovan HavelRadovan Havel

Dobře, že jste tam byla. Existuje taky velmi vydařená knížka na dané téma. Dva proti říši od Jiřího Šulce.
Popravdě - momentálně nestíhám skoro nic.
Zdravím R.H.

24.07.2008, 14:00